1. ÇERÇEVE (TEMAYI) NETLEŞTİRİN:
Bir araya gelme nedeninizi (amaç) ve neye ulaşmak istediğinizi (hedef) netleştirin.
Çalışmanın amacını baştan belirlemek, hedefleri gerçekleştirmek tr_7i_01a_icerik_1024 için gerekli ve öncelikli unsurların netleştirilmesine yardımcı olur.  Örneğin; kahveye kimler katılacak, ilgili tema ve tr_7i_pul_01bsorular ne olacak, hangi tür ürünler daha faydalı olacak vb… Her bir sohbet kahvesi, kendine özgü bir temaya sahiptir ve bu tema adıyla anılır. Örneğin; Çevre Bilinci Kahvesi, Toplumsal Sorumluluk Kahvesi, Üretme Kültürü Kahvesi…


2
RAHAT BİR ORTAM OLUŞTURUN:
Tüm katılanların daha açık olabileceği, katılımcılığı teşvik eden BİR ORTAM oluşturmayı hedefleyin. tr_7i_pul_02a
Kişiler, kendilerini doğal ve samimi bir ortam içinde hissettiklerinde tr_7i_pul_02bdaha yaratıcı düşünür, katılımda bulunur ve derinden dinlemeye başlarlar. Dolayısıyla herkesin kendini daha rahat ve güvende hissedebileceği bir atmosfer oluşturmak, Anadolu Öğrenme. Kahvesinin verimliliği için önemlidir.

3. ÖNCELİKLİ SORU(LARI)YU BELİRLEYİN:
Tema kapsamında çalışmanın amacına ve hedeflerine hizmet edecek TEMEL SORU(LARI)YU belirleyin. tr_7i_pul_03a
Soruyu seçerken yaşamın içinden ve grubun hayatta karşılaştıkları deneyimleri aydınlatabilecek nitelikte olmasına özen gösterin. Yeni tr_7i_pul_03bbilgiler ve yaratıcılık çoğu zaman güçlü ve zorlayıcı sorularla ortaya çıkar. Güçlü sorular (açık uçlu sorular) ortam içinde devindikçe daha güçlü kolektif bir sezgisel alan ve eylem kültürü oluşturur. Çalışma, ilgili soru çerçevesinde başta belirlenmiş sohbet döngüsü sayısınca yapılır. Hedef ve içeriğe bağlı kalmak koşuluyla, zaman elverdiği ölçüde, sohbet döngü sayısı arttırılarak çalışma daha da derinleştirilebilir. Bu derinleşme sürecinde ortaya çıkan soruların bazıları bir diğer çalışmaya konu başlığı olarak taşınabilir.

4. KATKI VERMELERİ İÇİN KATILIMCILARI CESARETLENDİRİN:
Katılımcıların çalışmaya KATKI sağlamaları için onları cesaretlendirmek çok önemlidir. tr_7i_pul_04a
Çalışmaya katılan her bireyin, çalışma ortamına sahip olduğu farklı donanım ve tecrübelerle, kendine özgü bir tr_7i_pul_04bkatma değer taşıyabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle kişilerin katkıda bulunmaları konusunda onları cesaretlendirmek çok değerlidir. Katılımcıların fikirlerini ve perspektiflerini dile getirmeleri konusunda onları cesaretlendirmek kadar, dinleme hakkını kullanmaları konusunda onlara alan oluşturmak da önemlidir.

5. FARKLI PERSPEKTİFLERİ (BAKIŞ AÇILARINI) İLİŞKİLENDİRİN:
Farklı perspektifleri ilişkilendirerek ortak bir alan yaratmak için azami sayıda ETKİLEŞİM ORTAMI oluşturun. tr_7i_pul_05a
Katılımcıların belirli evrelerde kendi sohbet masalarından ayrılarak diğer masalardaki yeni kişilerle tanışmaları, kendi tr_7i_pul_05bmasalarında ürettikleri özgün fikir ve düşüncelerin yeni ortamlara taşınması ve böylece özgün yaklaşımların sürekli zenginleşmesi KAHVE’nin en temel özelliklerinden biridir. Bu şekilde mevcut perspektiflerin değişebilmesine, beklenmedik farkındalıkların ve ilhamların ortaya çıkmasına aracı oluruz.

6MOTİFLERİ (ÖRÜNTÜ-İLİŞKİ AĞI- PATERN) VE SEZGİLERİ BİRLİKTE DİNLEYİN:
Yeni temaları, motifleri ve sezgileri etkin dinlemeleri ve daha büyük BÜTÜNLÜK İLE BAĞINI hissetmeleri için destek verin. tr_7i_pul_06b
tr_7i_pul_06c
Birine verilebilecek en değerli hediye onu dinlemektir. Etkin ve samimi dinleme, birlikte öğrenme ve düşünme kalitesini arttırır ve bu da KAHVE ‘nin başarısını doğrudan etkiler.

tr_7i_pul_06aÇalışma süresince derin dinlemeyi birlikte deneyimleyerek ve ortaya çıkan yeni temalara, motiflere (örüntü – ilişki ağı – desen – pattern) ve sezgilere odaklanarak, daha büyük bir bütünle olan bağ hissedilir. Paylaşılanların yanısıra, ifade edilemeyenlerin de fark edilip değerlendirilmesi (kelimeler arasındaki boşlukları okumak gibi) çok önemlidir.

7BİRLİKTE KEŞFETTİKLERİNİZİ DİĞER MASALARLA PAYLAŞIN:
Bulguların son bir kez gözden geçirilmesinin ve paylaşılmasının ardından tüm katılımcıların RESMİN BÜTÜNÜNÜ gördüğünden emin olun. tr_7i_pul_07a
Bir masadaki sohbet bütünün bir motifini yansıtır ve diğer masalarda yapılan sohbetlerle birleştirilir. Kahvenin son aşaması olan bütünleme (hasat toplama) aşaması, tüm tr_7i_pul_07bkatılımcıların resmin bütününü (bütünün motifini) görmelerini sağlar. tr_7i_pul_07cMasalar, sohbet boyunca edindikleri ve büyük guruba taşınmasında yararlı olunacağını düşündükleri motifleri, temaları ve derinleşen soruları birkaç dakikalığına sessizce tefekkür (derin düşünmeye) etmeye davet edilir. Sonrasında her masanın kolaylaştırıcısı ortak çıkarımlarını az ve öz olacak şekilde tüm katılımcılara anlatır. Ürünlerin daha somut ve görünür olmasını sağlayacak bir yaklaşım içinde olmaya özen gösterilir. Bu aşamanın başarısı “Şekillerle Dinleme, Düşünme ve Anlama – ÇİZGÖRÜ” yönteminin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır.

Bu ilkelerin Türkçeleri aynı zamanda The World Cafe’nin resmi sitesinde de yayınlanmaktadır:   http://www.theworldcafe.com/tools-store/hosting-tool-kit/

tr_aok_1_yedi_temel_ilkesi          tr_aok_2_amaci_ve_ortamtr_aok_3_sohbetin_gucu   tr_aok_4_masa_usulutr_aok_5_butunluk_algisii

 


THE WORLD CAFE 7 INTEGRATED DESIGN PRINCIPLES

aok_temel ilkeler – twc design principles.pdf
(Türkçe & English)

eng_7i_01a_context_content1. SET THE CONTEXT:
 eng_7i_pul_01b
Pay attention to the reason you are bringing people together,  and what you want to achieve. Knowing the purpose and parameters of your meeting enables you to consider and choose the most important elements to realize your goals: e.g. who should be part of the conversation, what themes or questions will be most pertinent, what sorts of harvest will be more useful. 

eng_7i_pul_02a2. CREATE HOSPITABLE SPACE:
Café hosts around the world emphasize the power and importance of creating a hospitable space-one that feels safe and inviting. When people feel comfortable to be themselves, they do their most creative thinking, speaking, and listening. In particular, consider how your invitation and your physical set-up contribute to creating a welcoming atmosphere.

3. EXPLORE QUESTIONS THAT MATTER:eng_7i_pul_03b
Knowledge emerges in response to compelling questions. Find questions that are relevant to the real-life concerns of the group. Powerful questions that “travel well” help attract collective energy, insight, and action as they move throughout a system. Depending on the timeframe available and your objectives, your Café may explore a single question or use a progressively deeper line of inquiry through several conversational rounds.

eng_7i_pul_04a4. ENCOURAGE EVERYONE’s CONTRIBUTION:
As leaders we are increasingly aware of the importance of participation,eng_7i_pul_04b but most people don’t only want to participate, they want to actively contribute to making a difference. It is important to encourage everyone in your meeting to contribute their ideas and perspectives, while also allowing anyone who wants to participate by simply listening to do so.

eng_7i_pul_05a5. CONNECT DIVERSE PERSPECTIVES:
The opportunity to move between tables, meet new people, actively contribute your thinking, and link the essence of your discoveries to ever-widening circles of thought is one of the distinguishing characteristics of the Café. As participants carry key ideas or themes to new tables, they exchange perspectives, greatly enriching the possibility for surprising new insights.

eng_7i_pul_06a6. LISTEN TOGETHER FOR PATTERNS AND INSIGHTS:eng_7i_pul_06b
Listening is a gift we give to one another. The quality of our listening is perhaps the most important factor determining the success of a Café. Through practicing shared listening and paying attention to themes, patterns and insights, we begin to sense a connection to the larger whole. Encourage people to listen for what is not being spoken along with what is being shared.

eng_7i_pul_07a7. SHARE COLLECTIVE DISCOVERIES:
Conversations held at one table reflect a pattern of wholeness that connects with the conversations at the eng_7i_pul_07bother tables. The last phase of the Café, often called the “harvest”, involves making this pattern of wholeness visible to everyone in a large group conversation. Invite a few minutes of silent reflection on the patterns, themes a deeper questions experienced in the small group conversations and call them out to share with the larger group. Make sure you have a way to capture the harvest – working with a graphic recorder is recommended.


eng_twc_1_sevenrules       eng_twc_2_talk2action     eng_twc_3_discover_meaning eng_twc_5_coevolving_futureeng_twc_8_collective_intelligence

eng_twc_4_cafe-etique
Cafe Etiquette

eng_twc_6_magic_in_middle eng_twc_0_logo

eng_twc_7_guideliness
World Cafe Quidelines

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here