AOK HAKKINDA

0
1276

Anadolu Öğrenme Kahvesi,
birlikte düşünme, öğrenme ve üretme atölyesidir.

İnsan, toplum, doğa ve dünyaya ilişkin konuları,
bireysel, kollektif ve kurumsal bir farkındalıkla,
diyalog kültürünü temel alarak birlikte düşünüp üretmeyi
ve topluma değer katmayı amaçlar.

twc_logoAnadolu Öğrenme Kahvesi (AOK), köklü kültürel zenginliklerimizden de beslenerek The World Cafe ‘nin temel ilkelerini ve çalışma yöntemini kullanır. Bunları kullanırken Öğrenen Organizasyonlar uygulama alanlarını ve çalışma kültürünü esas alır. AOK, herhangi bir yöntem veya teknik olmanın ötesinde, bir ‘Sosyal Teknoloji’ çalışmasıdır. Bireysel ve toplumsal gelişime hizmet etmek adına Birlikte Düşünme ve Öğrenme
 Ortamı oluşturmayı hedefler. Ev sahibi ve yürütücüsü İnsanlık Güneşi Vakfı ‘dır.

igv_amblem_658x200AOK, temel ilkelerine ve çalışma yöntemine bağlı kalarak, belirli temalar çerçevesinde özel alanlara yönelik ve ihtiyaca göre birden fazla KAHVE TOPLULUK’larını kurabilir ve koordine eder. AOK ulusal ve/veya uluslararası düzeyde bir FORUM oluşturmayı hedefler.

Geleceğe yönelik bir Forum önerisi olarak;
BÜTÜNİNSAN – BÜTÜNTOPLUM Forumu” ‘nu oluşturmayı hedeflemektedir.

Temel felsefe olarak;
“Öğrenme, zihnimizdeki düşüncelerin sabitlenmesiymiş gibi veya düşüncelerden düğümler yapmakmış gibi algılanabilir. Sadece düğümleri kendine referans alan bir zihnin yaratıcılığı uyandırması ve iç görü kazanması daha zordur. Bu tarz bir öğrenme algısı kişiyi özgürleştirmez; aksine sınırlar. Bir süre sonra öğrenme süreci, kişide “BİLEN” kimliğini oluşturmaya başlar ve yeni şeyler kazandırmak yerine bildiklerini teyit eden bir hale dönüşür.

Elbette ki öğrenmenin yaşam içinde çok önemli bir yeri var. Ancak kabul etmeliyiz ki öğrenmek her şey değil. Öğrenmeyle birlikte gelişen ve zaman içinde onu da zenginleştiren bir şey daha var ki o da; BÜTÜNÜN AKLINI kullanmak. Bu da ancak bildiklerimize sabitlenmeden, diğer tüm bakış açılarını açık olmak ve anlamaya çalışmakla mümkündür. Böyle bir yaklaşım içindeyken öğrenme, “BİLEN” kimliğini sürekli besleyen ve onu güçlendiren bir unsur olmak yerine, yeniliğe sürekli açık “ÖĞRENEN” bir anlayışa hizmet eder. Bu anlayışın sürekliliği ve kültüre dönüşebilmesi, ancak derin yapıyı sorgulayabilen bir yaklaşım olan “Düşünmeyi Düşünme” ve “Öğrenmeyi Öğrenme” ‘ye sürekli açık olmayı ve buna özen göstermeyi gerektirir.

Bu nedenle, Anadolu Öğrenme Kahvesi KOLLEKTİF AKLI VE SEZGİYİ (Akıl ve Gönül Birlikteliğini) temel değeri olarak kabul eder. Çoğulcu bir katılım ile KOLLEKTİF BİLGELİĞİN ortaya çıkacağını ve böylece Topluma Değer Katmanın daha kalıcı ve besleyici olduğunu bilir.
aok_logo_anatolian_740x170

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here