Anadolu Öğrenme Kahvesi, Öğrenen Organizasyonların temel yetkinlik alanı olan 00a_7i5y_pul5 disiplini (Paylaşılan Vizyon, Kişisel Ustalık, Takımca Öğrenme, Zihinsel Kalıplar ve Sistem Düşüncesi) çalışma felsefesi olarak kabul eder. Bu çerçevede Sistem Düşüncesi Dili, Diyalog Yöntemi, Buzdağı Metaforu, Öğrenme Lab. (LLAB) ve ‘U-Theory (U-Lab)’ uygulama yöntemlerine ek olarak M-Disiplini ile ‘Integral Theory’ yaklaşımlarını da temel uygulama alanları olarak kullanır.

Anadolu Öğrenme Kahvesi, yedi temel ilkeyi dikkate alarak sade, etkin ve esnek bir çalışma yöntemi kullanır. Aşağıdaki modele ek olarak koşullara ve ihtiyaca göre yeni yaklaşımlar ve tasarımlar da kullanılabilir.

00b_aok_temel_unsurlari_yatay

  • EV SAHİBİ: İnsanlık Güneşi Vakfı, Anadolu Öğrenme Kahvesi’nin ev sahibi ve yürütücüsüdür.
  • ANADOLU ÖĞRENME KAHVESİ KOLAYLAŞTIRICISI (Kahve Kolaylaştırıcısı): Atölyenin Kolaylaştırıcısı olup sohbet toplantılarının belirlenmiş temel ilkeler ve çalışma usullerine göre yürütülmesinden sorumludur. 00c_aok_masa_usuluTema Kolaylaştırıcısı ile birlikte çalışarak sohbet masalarının ortak çıkarımlarını bütünleme adına tek bir resme (panoya) aktarılmasından sorumludur.
  • TEMA KOLAYLAŞTIRICISI (TK) : KAHVE için önerilen Tema’nın hem sahibi hem de içerik bağlamında yürütücüsüdür. Kişilerde konuyla ilgili belli bir uzmanlık ve deneyim aranır. KAHVE’nin bütünleme (hasat toplama) aşamasını Kahve Kolaylaştırıcısı ile birlikte yürütür.
  • SOHBET MASASININ KOLAYLAŞTIRICISI (SMK): İlgili tema ve soru kapsamında yapılan sohbette, KAHVE’nin temel ilke ve çalışma usullerine uyulmasından sorumludur. Tüm sohbetler bittiğinde her bir masanın Kolaylaştırıcısı, sorumlusu olduğu masanın çıkarımlarını az ve öz olacak şekilde tüm katılımcılarla paylaşır.
  • KATILIMCILAR (Misafirler): Sohbet masalarında ilgili tema ve soru kapsamında süreçte etkin olarak yer alan kişiler.


1. HAZIRLIK AŞAMASI:
Anadolu Öğrenme Kahvesi belirli ilke ve usullerle çalışan özel bir sohbet ortamı olup birlikte öğrenme ve paylaşımı esas alır. Bu nedenle her bir sohbet doğası gereği kendine özgü farklı şeylere ihtiyaç duyabilir. 01a_aok_bizim_kalemlerAncak tüm sohbetlerde ortak olarak bulundurulması gereken temel ihtiyaç listesi aşağıdaki gibidir.

a. Dörder kişinin oturabileceği masalar, masa örtüleri ve masada çiçekler,
b. Farklı özelliklerde ve boyutlarda renkli kalemler, Post-it çeşitleri, vb…
c. Sohbet esnasında “Şekillerle Dinleme, Düşünme ve Anlama (ÇİZGÖRÜ)” yöntemini kullanmak üzere masanın boyutlarına uyarlanmış büyük kağıtlar,
d. Konunun içeriğine göre gerekli özgün araç ve gereçler bulundurulur.


2. AÇILIŞ KONUŞMASI (HOŞGELDİNİZ – GİRİŞ):
KAHVE Kolaylaştırıcısı, Öğrenme Kahvesinin temel ilkelerini, yöntem ve süreci paylaşır. Sonrasında Tema Kolaylaştırıcı ile birlikte sohbetin içeriğini (tema) ve kapsamını (sorusunu) paylaşarak katılımcıların ve ortamın hazırlanmasına yardımcı olurlar.


3. SOHBET MASALARI:
03a_aok_butunluk_algisii
Her bir sohbet masası dört kişiden oluşur ve içlerinden biri masanın kolaylaştırıcısıdır. Kolaylaştırıcı, ilgili tema ve soru kapsamında yapılan sohbette, KAHVE’nin temel ilke ve 03b_aok_cizgoru_ornegi_01çalışma usullerine uyulmasından sorumludur. Ancak kendisi de herhangi bir katılımcı gibi kişisel görüşlerini sohbete taşır Çalışmanın bütünü dört veya ihtiyaca göre daha çok SOHBET DÖNGÜSÜYLE gerçekleştirilir. Her bir sohbet 25’şer dakika ya da ihtiyaca göre daha uzun süreli olabilir. Her bir sohbet döngüsü sonrasında Kolaylaştırıcı hariç diğer üç katılımcı masalarını değiştirerek farklı masalara geçerler. Kolaylaştırıcı aynı masada kalarak gelecek olan yeni üç kişiye bir önceki sohbetin özünü paylaşır ve her bir katılımcıdan bir önceki masalarından getirdikleri temaları ve yaklaşımları paylaşıma açar.


4. SORU(LAR): 
04a_7i5y_pulÇalışmanın tamamı (dört veya dörtten fazla sohbet döngüsü) belli bir tema ve ona bağlı oluşturulan tek bir soru etrafında yürütülebilir. Gerekli görülürse ana tema alt kırılımlara indirgenebilir ve her bir alt temaya hizmet edecek sorular belirlenerek çalışma yürütülebilir. Bu yaklaşıma, KAHVE’nin başındayken karar verilir.


5. SON AŞAMA – BÜTÜNLEME (HASAT TOPLAMA):


Tüm sohbetler bittiğinde her bir masanın Kolaylaştırıcısı, ilgili masanın çıkarımlarını az ve öz olacak şekilde tüm katlımcılarla paylaşır. Tüm masaların paylaşımları bittikten sonra ise KAHVE Kolaylaştırıcısı ve Tema Kolaylaştırıcısı birlikte, tüm sohbet masalarının ortak aklı ve sezgilerini yansıtıp bütünlemek üzere, her masanın çizgörü‘sünün tek bir çalışmaya; ORTAK ÇİZGÖRÜ’ye aktarılması için çalışır ve KAHVE’ye sunar.

Ürünlerin daha somut ve görünür olmasını sağlayacak bir yaklaşım içinde olmaya özen gösterilir. Bu aşamanın başarısı “Şekillerle Dinleme, Düşünme ve Anlama – ÇİZGÖRÜ” yönteminin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ayrıca KAHVE sonunda ortaya çıkan ORTAK ÇİZGÖRÜ’nün çoklu ifade biçimlerinin kullanılması, daha çok paylaşıma zemin hazırlar:

a. Bütün resim (ve masaların çizgörüsü) olduğu gibi kullanılabilir,
b. Resimdeki ana tema ve motifi kullanarak resmin bütünsel hikâyesi makaleye dönüştürülebilir,
c. Tek bir kişi veya bir birden fazla kişiyle sohbet havasında sesli ve/veya video formatına dönüştürülebilir,
d. Sanatın yaratıcı ve özgün diğer yaklaşımları da kullanılarak yeni ifade biçimleri kullanılabilir,
e. Diğer KAHVE Topluluklarıyla paylaşılabilir.

Bu ilkelerin Türkçeleri aynı zamanda The World Cafe’nin resmi sitesinde de yayınlanmaktadır:   http://www.theworldcafe.com/tools-store/hosting-tool-kit/


GRAFİKSEL KAYIT YÖNTEMİ ve YAKLAŞIMI (Grafiksel kayda “ÇİZGÖRÜ” ismini verdik):

ÇİZGÖRÜ, konuşma başladığı 06a_7i5y_pulandan itibaren, kişilerin fikirlerinin ve ifadelerinin özünü yakalayarak özgün kelimelere, renklere ve yaratıcı şekillere yansıtabilme sanatıdır. Anadolu Öğrenme Kahvesi ve görsel düşünme arasında köprü kuran mükemmel bir araçtır; bizlerin nasıl birlikte öğrendiğimizi, katkı sağladığımızı ve birlikte anlam ürettiğimizi keşfetmemize yardımcı olur. Sohbet masalarında kullanılan renkli kalemler ve kağıtlar sayesinde, katılımcıların anlatmaya çalıştıkları fikrin anahtar kelimeleri, kavramları, şekilleri ve sembolleri yaratıcı bir şekilde çizilmesini sağlar. Katılımcılar, farklı masalarda oluşan çeşitli çizgörü’lere bakarak, ortaya çıkan motifleri (ilişki ağını – örgü – paterni) görmeye başlar ve böylece grubun ortak aklı ve içgörüsü (ortak bilgeliği) daha somut bir şekilde görülebilir ve erişilebilir olur.

06b_aok_harman_calismasi_01KAHVE’nin son aşamasında ORTAK ÇİZGÖRÜ’yü oluşturmak için büyük format kullanırsa sonuçlar herkes tarafında daha rahat görülebilir ve algılanabilir olur. İnsanların bütüne olan katkılarını görmelerini sağlamak, katılımcılığı teşvik eder, güven ve güçlü bir bağ oluşturur. Böylece bünyesinde farklı perspektifleri (bakış açılarını) barındıracak şekilde ORTAK/KOLLEKTİF AKLI ve SEZGİYİ yansıtan bir resme dönüşür. Katılımcılar ve kolaylaştırıcılar tarafından oluşturulan bu ORTAK ÇİZGÖRÜ grubun hafızası olarak işgörür ve grubun ortak çalışmasının diğerleriyle paylaşılmasına rehberlik eder.

Bir masadaki sohbet bütünün bir motifini yansıtır ve diğer masalarda yapılan sohbetlerle birleştirilir. Kahvenin son aşaması olan bütünleme (hasat toplama) aşaması, tüm katılımcıların resmin bütününü (bütünün motifini) görmelerini sağlar.

Masalar, sohbet boyunca edindikleri ve büyük guruba taşınmasında yararlı olunacağını düşündükleri 06c_aok_harman_calismasi_02motifleri, temaları ve derinleşen soruları birkaç dakikalığına sessizce tefekkür (derin düşünmeye) etmeye davet edilir. Sonrasında her masanın kolaylaştırıcısı ortak çıkarımlarını az ve öz olacak şekilde tüm katılımcılara anlatır. Ürünlerin daha somut ve görünür olmasını sağlayacak bir yaklaşım içinde olmaya özen gösterilir. Bu aşamanın başarısı “Şekillerle Dinleme, Düşünme ve Anlama – ÇİZGÖRÜ” yönteminin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır.

06d_7_aok_calisma_yontemi_surec_unsurular


 AOK 5 ÇALIŞMA YÖNTEMİ (TWC METHODOLOGY)  (Türkçe & English version PDF)

Drawing on seven integrated design principles, the World Café methodology is a simple, effective, and flexible format for hosting large group dialogue. World Café can be modified to meet a wide variety of needs. Specifics of context, numbers, purpose, location, and other circumstances are factored into each event’s unique invitation, design, and question choice, but the following five components comprise the basic model.

1. SETTING:
Create a “special” environment, most often modelled after a café, i.e. small round tables covered with a checkered tablecloth, butcher block paper, colored pens, a vase of flowers, and optional “talking stick” item. There should be four chairs at each table.

2. WELCOME and INTRODUCTION:
The host begins with a warm welcome and an introduction to the World Café process, setting the context, sharing the Cafe Etiquette, and putting participants at ease. A keynote speech by an expert will be usefull for the clarification of the theme and also helpfull for setting the frame of the context.

3. SMALL GROUP ROUNDS:
The process begins with the first of three or more twenty minute rounds of conversation for the small group seated around a table. At the end of the twenty minutes, each member of the group moves to a different new table. They may or may not choose to leave one person as the “table host” for the next round, who welcomes the next group and briefly fills them in on what happened in the previous round.

4. QUESTIONS:
Each round is prefaced with a question designed for the specific context and desired purpose of the session. The same questions can be used for more than one round, or they can be built upon each other to focus the conversation or guide its direction.

5. HARVEST:
After the small groups (and/or in between rounds, as desired) individuals are invited to share insights or other results from their conversations with the rest of the large group. These results are reflected visually in a variety of ways, most often using graphic recorders in the front of the room.) 

GRAPHIC RECORDING:
Graphic recording (also referred to as reflective graphics, graphic listening, etc.) involves capturing people’s ideas and expressions—in words, images and color—as they are being spoken in the moment. It is a perfect tool for bridging the world of visual thinking and the World Café, for it helps to illuminate how we as people connect, contribute, learn and make meaning together. Colorful pens on the tables and a plentiful supply of blank paper provide the opportunity for participants to write down the key words, phrases, images and symbols that reflect ideas emerging in their conversations. By viewing the drawings and musings at various tables, participants begin to see patterns emerging; the collective wisdom of the group starts to become more visible and accessible.

When a recorder works in large format, a record of the proceedings is visible for all to see. Enabling people to see their contribution to the whole increases participation and fosters trust and connection and the large displays of themes and insights naturally weave together diverse perspectives into a composite “picture” that reflects the collective intelligence in the room. This documentation created by participants and recorders serves as the group memory and allows the group’s collective work to be shared with others as a framework and guide.

THE BENEFITS OF USING GRAPHIC RECORDING AND GRAPHIC FACILITATION
CONVERSATIONAL LEADERSHIP: THINKING TOGETHER FOR A CHANGE

This graphic and most of the above material is excerpted from an article on Conversational Leadership written by Tom Hurley and Juanita Brown

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here