03. Anadolu Öğrenme Kahvesi (AOK):
“ÖNYARGILARIMIZLA TANIŞMA VE ANLAMA KAHVESİ”

AÖK TEMASI: Önyargılarımızla tanışma ve anlama adına birlikte düşünmek ve keşfetmek üzere bir araya geldik. Üç soru ve altı seans şeklinde gelişen AÖK’nin çalışma programı:

aok03_onyargilarimiz_programi_260414

Üçüncü AOK çalışması beş Masa Kolaylaştırıcı (MK) ile birlikte toplam 23 kişilik katılımla gerçekleştirilmiştir. Kahve Kolaylaştırıcı tarafından AÖK hakkında genel bilgiler (TWC / Temel İlkeler / Çalışma Usulü / Masa Hk.) verilmiş, Tema Kolaylaştırıcısı tarafından ise ÖNYARGILAR(IMIZ) hakkında genel bir açış konuşması yapılmıştır.

Tema üç soru çerçevesinde değerlendirilmiş olup toplamda altı seans uygulanmıştır. Kahve sonunda her bir MASA ÇİZGÖRÜSÜ ilgili MK tarafınca sunulmuş ve herp birlikte KAHVE HARMAN ÇİZGÖRÜSÜNE geçilmiştir. Kahvemiz kutup dutu 🙂 filitre kahvesi, bol yiyecek ve tatlılarımızla neşeli geçmiştir. Bu arada sürpriz bir doğum günü partisi de oldu.

MASALARIN ÇİZGÖRÜSÜ ve İÇERİK ÖZETLERİ:

01. MASA ÇİZGÖRÜSÜ VE MASANIN İÇERİK ÖZETİ:

 • Çıkan en temel sonuç, koruyucu olduğu ve bununla beraber risk içerdiği oldu.

  AOK03 01. MASA ÇİZGÖRÜSÜ
  AOK03 01. MASA ÇİZGÖRÜSÜ
 • Bir güvenlik alanı yaratmak ya da kendimizin rahat ettiğimiz bir konforlu alan olabilir. Bunu bir şekil ile tamımlarsak belki de en güzel resim bir bahçe çiti olabilir. Zaman, deneyim ve inançlar, önyargı ve yargılarımızın farklılaşması ve hatta belki de ortadan kalkmasında önemli aktörler olabilir.
 • Yargı ve önyargılarımızın kaynağının ne olduğu da önemlidir. Zira korku ya da sevgi kaynaklı bir yargı kendi ömrünü de belirliyor aslında. Bir de önyargımızın bize kattığı bakış açısıda önemli. Eğer önyargılarımız bize bütüncül bir bakış açışı katıyorsa bu bize büyük bir derinlik katabilir. Buna karşın bakış açımızı daraltıyorsa da o derece bizi yüzeyde tutar.
 • Önyargılarımızı nasıl anlarız ve günlük hayatımıza etkilerini nasıl dönüştürebiliriz sorularına bulabildiğimiz cevapta ilk basamak “dürtü” oldu. Bu dürtünün “stres” olabileceği söylendi. Çünkü önyargımız eğer bizi rahatsız etmez ise belkide bir ömür boyu o önyargımızla yaşamımızı sürdürürüz. Bununla beraber bir dürtü olduğu andan itibaren önyargımızı dönüştürebilmek yolunda sırayla “tefekkür, fark etmek ve sonunda da kabul etmek” basamaklarıyla karşılaştık. Kabul sonrası ise meçhul, çünkü buradan itibaren bireysel tercihler artık tam anlamıyla devreye giriyor. Kişi isterse dönüştürür veya kabul etse bile o önyargısıyla yaşamaya devam edebilir.

02. MASA ÇİZGÖRÜSÜ VE MASANIN İÇERİK ÖZETİ:

 • Masamızda önce kişisel ve toplumsal önyargılarımızdan bahsedildi
  AOK03 02. MASA ÇİZGÖRÜSÜ
  AOK03 02. MASA ÇİZGÖRÜSÜ

  ve bir çok örnek konuşuldu; “dereceye giremezsem başarısız olurum”, “herkese örnek olmalıyım”, “su testisi su yolunda kırılır” ve benzeri ifadeler yaşam içinde birçok önyargılarımıza neden olabilir diye konuştuk.

 • Önemli olan, bilincimizi zaman içerisinde yükselterek önyargılarımızı bütünün yararı için faydalı hale dönüştürebilmektir. “Arka teker nereye iterse direksiyon oraya gider yerine, güven ve farkındalıkla direksiyonun başına geçerek doğru yönü bulmalıyız”
 • İnandığımız şeylerin ne olduğuna bakmak, onları sorgulamak, geçmişte yaşadığımız deneyimlerimizi, öğrendiğimiz bilgilerimizi esnetebilmek ve bunlar arasında dengeyi kurup her şeyi ölçüsünde yapabilmek ve bütünün hayrına daha yararlı hale getirerek geleceğe taşıyabilmek…
 • Sonuç olarak; Kişisel ve toplumsal ön yargılarımızın kökeni; resmin bütününü göremediğimiz için aile, yaşadığımız toplum, çevre, kültür, öğrendiğimiz bilgiler ve kurallar gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bunların bazıları yararlı olmasına rağmen genel olarak birçoğu zararlı olabiliyor. Bu zararları yarara dönüştürebilmek için ana kök sebeplere (kaynağa) inebilmek gerekir. Bunun için de sorgulayabilmek, iletişim kurup birlikte öğrenmek ve mevcut kalıplarımızın farkına vararak hoşgörü ile içten gelen önsezilere kullanabilmek çok önemlidir.

03. MASA ÇİZGÖRÜSÜ VE MASANIN İÇERİK ÖZETİ:

Önyargılarımızdan faydalanmak da zarar görmek de mümkün. Bilgileri kişiselleştirmezsek ve ortak bir dağarcıktan alıp bırakmayı becerebilirsek, buna önsezi dersek; Önsezileri yani kişisel olmayan ve ayırmayan bilgiyi kullandığımızda yaşama yaratıcılıkla, gerçekçi ve değerli bir katkı sağlayabiliriz.

 • Önyargılar ile ilgili konuşmaya başlarken önce önyargıların fayda ve zararları üzerine konuşmayı tercih ettik. Önyargılardan faydalanmak mümkün mü diye irdeledik. Önyargıyı ve ona yaklaşımımızı bir risk değerlendirmesi ile ele alabileceğimizi konuştuk. Bir önyargının hayatımızı etkilemesi ne derece olasılıklı, bunun etkisi ne derece büyük diye düşünebiliriz. Aynı şekilde farkında olduğumuz bir önyargıyı irdelerken de aynı şekilde bakabiliriz.

  AOK03 03. MASA ÇİZGÖRÜSÜ
  AOK03 03. MASA ÇİZGÖRÜSÜ
 • Önyargı ve değişim arasında doğrudan bir ilişki var. Değişimler birçok zaman önyargıların da evrilmesini, ortadan kalkmasını gerektirebiliyor. Bu süreci olumlu ya da olumsuz karşıtlık dengesi içinde bilinçli yaşamak gerekiyor. Bir anlamda değişimi tetikleyen bugünkü ya da gelecekteki bir rahatsızlık olduğuna göre, önyargıları da en çok bu rahatsızlık sorgulatıyor. Peki sınıflandırmak gerekse nelerden rahatsız oluyoruz? Hak ve Adalet, İyi ve Kötü
 • “Diğerleri ve Biz algısı” bizi yaşamda en çok rahatsız edebilen alanlar. Önyargılarımız da genellikle bu alandan besleniyor Bölen ve ayıran önyargıları faydasız, kabule ve bütünlük bilincine hizmet edenleri ise faydalı önyargılar olarak ele almak mümkün olabilir.
 • Önyargılar kurulurken de çözülürken aynı süreç gerçekleşiyor. Belki de bunu bilinç ve algının seyri olarak da düşünmek mümkün. Devamlı bir şeyler öğrenmek veya bir şeyleri bildiğine inanmak arasında tercihler yapıyoruz. Bu tercihler faydaya mı yoksa zarara mı hizmet ediyor bilmek önemli. Birileri veya bir şeyler ile uyumlanmak, seyri sefere katılmak, değişmek, değiştirmek gibi konuları düşünmek gerekiyor. Ne olduğunda varlık çözülüyor, ne olduğunda varlık oluşuyor? Ölüm dönemi ve doğum dönemi arasındaki ilişki birbirini destekleyen türde. Her şey devamlı çözülüm ve oluşum süreçleri yaşıyor. Bir şeye ölürken, bu başka bir şeyin doğumuna hizmet ediyor. Gerekli esnekliği sağlayabilirsek, bir çemberde yaşamaktansa hayatımızı bir spiral veya sürekli iyileşen, yükselen bir anlayışa taşımamız mümkün.
 • Önyargıları dönüştürdüğümüzde onları önseziler olarak yaşamak mümkün. Bu hem bizlerin sabitleşmediğini anlatan hem de bizi hazır tutabileceğini anlatan bir terim. Tecrübeler ve bilgileri kişiselleştirmediğimizde onları ortak bilinçte tutmak ve oradan kullanmak mümkün olabilir. Niyet, eylem, sorumluluk ve kararlılıkla çıkılabilecek bu önyargıdan önseziye giden yol, farkındalığın ışığında sevgiye ve barışa varabilir. Kalıpta hiçliği, kabulde hepliği yaşayabiliriz.
 • Gerçeği arayan insan, artık acılara, hayal kırıklıklarına ihtiyaç duymadan da ölmeyi (değişmeyi), doğmayı (dönüşmeyi) ve yaşamayı (yolculuğu) deneyimleyebilir. Ölenden doğana, öğrenenden bilene seyir hiç durmaksızın sürecek. İnsanın içinde sevginin ve barışın ışığı ne kadar güçlü olursa bu döngüler de o kadar yüksek ya da derin olacaktır. Bilen önyargıyı, öğrenen de masumiyeti kullanabilir. Bilen önseziyi, öğrenen yaratıcılığı kullandığında yaşam da yükselir.

04. MASA ÇİZGÖRÜSÜ VE MASANIN İÇERİK ÖZETİ:

AOK03 04. MASA ÇİZGÖRÜSÜ
AOK03 04. MASA ÇİZGÖRÜSÜ
 • Önyargı geçmişten gelen öğrenmişliklerin bugüne ve geleceğe yansımalarıdır. Dar bakış açısı oluşturarak bütünü algılamanın önüne geçer. Bu nedenle yaşamın akışını engelleyerek set oluşturur. Bir diğer açıdan kişinin öz yaşam yolculuğunun yönünü değiştirmesine sebep olur. Ancak farkındalık ve değişimlerin gerçekleşmesiyle kişinin yolculuğunun dengeli ilerleyişi devam edebilir.
 • Önyargıların farkındalığı; kişilerin içsel dengesi ile uyumlanmayan durumları fark etme ve sorgulama süreci ile yaşanmaktadır. İçsel denge; kişinin değerlerinin yaşamına yansımasının kontrolü ile mümkün olur. Bu süreçte farkındalık, “Hafif miyim?” “Rahat mıyım?”, “Dingin miyim?” gibi bir çok sorunun sorulmasıyla ortaya çıkar.
 • Değişim sürecinin adımları “Bugün neyi farklı yapabilirim?”, “Rutini kırmak için neler yapabilirim?”, “Alışkanlıklarımdan özgürleşmek için neleri değiştirebilirim?” gibi soruların yanıtlanmasıdır.
 • Önyargıların fark edilmesi, sorgulanması ve değiştirilmesi, bütünü algılamaya yönelik bakış açısının genişletilmesini, yaşam akışının pürüzsüzlüğünü ve kişilerin içsel dengesinin sürekliliğini sağlayan süreçtir.

05. MASA ÇİZGÖRÜSÜ VE MASANIN İÇERİK ÖZETİ:

 • Önyargı, yaşanan anı geleceğe yansıtmamaktır. Bizim önyargımız geleceği de etkiler.
 • Çocuk gibi her şeyi yeniden keşfetme isteği bizi önyargılarımızdan kurtarır.

  AOK03 05. MASA ÇİZGÖRÜSÜ
  AOK03 05. MASA ÇİZGÖRÜSÜ
 • Önyargılarımızın etkisiyle insanları çerçevelere kapatırız. Önyargıların arkası bilimsel de olabilir ancak kişilerle ilgili olan önyargılar da genellikle yanılıyoruzdur. Önyargıyı sorgulamak bir hareket getirir. Önyargımız sorgulamak, kalıplarımızı kabuk misali değiştirmeye çalışmaktır.
 • Önyargı o anki gerçekliktir. Germek ve çekmekten oluşan “Ger-çek” varolan kalıbımızdır. “–dır” / “-dur”lardan gelen mesajları ve sınırları anlayıp ESNEMELİYİZ!
 • SONUÇTA NEDİR SORUSUNA YANITIMIZ ŞUDUR: KATI-SIVI ve GAZ hallerimiz arasında ÖNYARGI – BİR KATILIK HALİMİZDİR! Önyargılarımızı sorgulama kültürünü dinamik tutmamız oldukça önemlidir.
 • Genellikle önyargılarımızı başkalarıyla beraber belli bir deneyim içindeyken farkederiz ve anlarız. Bir başka değişle “etkileşim” varken önyargılar daha görünür olabiliyor. Çocukken safız, zaman içinde deneyimlerimizi ders alarak önyargılarımızı değiştirebiliriz. İletişim ve etkileşim önyargılarımızı anlamanın temel yoludur.
 • Etraftakileri olumsuz yönde etiketlemeden kendi gerçeğimizi yaşamak bireysel dönüşüm için önemlidir. Ne kadar istediğimiz çok önemlidir. “İstek rutinin anarşistidir”.
 • Önyargıdan kurtulma süreci DÖNÜŞTÜRÜCÜ bir Çamaşır Makinesini çağrıştırır.
 • İnançlarımızı ve kalıplarımızı sorgulayarak dönüşüm süreci başlatılabilir.
 • Bu bağlamda DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM ve DENGEYİ bularak önyargılarımızın tesirinden enaz etkileniriz.

HARMANLAMA İÇİN ÖN HAZIRLIK ÇİZGÖRÜLERİ: 

AOK03 HARMAN ÇİZGÖRÜSÜ - 01 SORU
AOK03 HARMAN ÇİZGÖRÜSÜ – 01 SORU
AOK03 HARMAN ÇİZGÖRÜSÜ - 02 SORU
AOK03 HARMAN ÇİZGÖRÜSÜ – 02 SORU
AOK03 HARMAN ÇİZGÖRÜSÜ - 03 SORU
AOK03 HARMAN ÇİZGÖRÜSÜ – 03 SORU

03. KAHVE   “Önyargılarımızla Tanışma ve Anlama”
HARMAN ÇİZGÖRÜSÜ ve İÇERİK SONUÇLARI

03. KAHVE HARMAN ÇİZGÖRÜSÜ
03. KAHVE HARMAN ÇİZGÖRÜSÜ
 • Türleri ve çıkış noktaları olarak; bireysel ve kollektif – fiziksel, duygusal, düşünsel, ruhsal – inanç, ırk, cinsiyet, milliyet, sınıf kaynaklı olabilir. Subjektif önyargılar + veya – olabilir. Objektif olanları ise önyargı olarak nitelendirmemek önemli çünkü bunlar daha çok tespitler veya kabuller olabilir.
 • Bireysel veya toplumsal önyargıların kökeninde “stereotip” yaklaşımı yatar. “Önkabullerimiz” zamanla “genelleştirildiğinde”,önyargılara” ve sonrasında “ayrımcılığa” dönüşebilir. “SAVUNMACI yaklaşımımız (aşağıdan yukarı)” bu süreci daha da pekiştirir.
 • Ön kabüllerimiz yaşamın her kesiminde var olduğuna ve var olacağına göre onlarla savaşmak, onları yok saymak kalıcı ve gerçekçi bir çözüm olmayabilir. Önyargılarımızla sürekli tanışmak ve onları anlayabilmek adınasavunmacı bir yaklaşım” yerine sürekli “SORGULAYABİLEN (yukarıdan aşağıya)bir farkındalık hali değerlidir. Bu nedenle “etkileşim – iletişim” ve “birlikte öğrenme” kültürünün dönüştürücü etkisi çok önemlidir.

AOK03_AÇIŞ KONUŞMASI_ONYARGILARIMIZI ANLAMAK_260414.pdf

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here